×

#Samendenkers

Participatie & communicatie

Om een zo breed mogelijk draagvlak voor het toekomstige beleid te creëren, wenst de gemeente Puurs-Sint-Amands de inwoners te betrekken bij de verdere uitwerking van het gemeentelijk beleid en het meerjarenplan. Hiervoor dient een inspraak en communicatietraject opgezet te worden dat betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en ambassadeurschap aanwakkert bij zoveel mogelijk geëngageerde inwoners van Puurs-Sint-Amands.

Samen met Levuur werkt Maradonna aan een participatie en communicatietraject voor de gemeente Puur-Sint-Amands. Voortbouwend op de bevindingen uit de bevolkingsbevraging die voor de ontwikkeling van de nieuwe gemeente-identiteit werd gehouden, én op de uitkomst van de strategisch-creatieve oefening, zitten in dit meerjarenplan 8 overkoepelende thema’s vervat, waarop de krachtlijnen van het beleid geënt zullen worden.  Het toekomstgerichte, verbindende verhaal dat op deze manier ontstond, werd na de gemeenteraadsverkiezingen door het nieuwe bestuursteam als uitgangspunt gebruikt bij de uitwerking van een ambitieus meerjarenplan, waarmee men het Puurs-Sint-Amands van 2030 wil vormgeven. Begin 2020 wordt dit in een wervend infomagazine gegoten. #samendenkers

 

Maradonna, creatief bureau.
Branding en communicatie voor duurzame verbindingen met
jouw publiek. 

Maradonna,
a wild mind, a disciplined eye